Maria Lydiasdotter

Gärdesvägen 2-4

444 31 Stenungsund

0737-14 93 30

  Polaritetsterapeut

Image description
  1. Hej! Mitt namn är Maria och jag är utbildad polaritetsterapeut. Jag ger polaritetsbehandlingar som bygger på yogans grundprinciper om de fem elementen och österländsk filosofi. 

Jag erbjuder även samtal som stöd för att få bukt med de bekymmer vi kan möta på i vår vardag. Jag erbjuder andlig och medial vägledning för att kunna känna större harmoni i vardagslivet och för att skapa förståelse för de utmaningar vi möter på i livet. 

.